2019 Yılı 3.Dönem İl Koordinasyonu Kurulu Toplantısı Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında 11.07.2019 Perşembe günü saat 14.00-16.00 arasında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen toplantıya Genel Sekreter Vekili Dr. Ergül Halisçelik katıldı. Toplantıda; Adana’daki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, tarafından 460 projenin uygulandığı, bu projelerin 10 milyar 419 milyon lira tutarında olduğu açıklandı.

Toplantıya katılan temsilciler kurumsal faaliyet alanları ile ilgili özet değerlendirmeler yaparak, yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirdi.

Bunun yanında kuruluş temsilcileri kendi kuruluşlarına ait yatırımlar hakkında bilgi verip, devam eden projelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları, koordinasyon gerektiren işlerde hangi kurumlarla koordinasyona ihtiyaç duydukları konularını dile getirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Ergül Helisçelik sunumunda; finansman zorlukları nedeniyle  projelerin fayda ve maliyet analizleri sonucunda  önceliklendirilmesini, kıt kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanılması gerektiğini vurguladı.