Edremit Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı mazeretli olan bir üyenin haricinde 30 meclis üyesinin katılımı ile yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda  Altınoluk Mahallesi, 1852 ada 18 no.lu parsel malikinin,  “1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan taşınmazının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükmü gereği değerlendirilmesi’ istemli talebi, İlçe sınırları içinde ki mevcut pazaryerlerinin nizam, kontrol ve intizamı için ‘Pazaryeri Komisyonu’ kurulması, 07.05.2019–210 sayılı meclis kararı ile Hukuk ve  Kira Tespit Komisyonuna havalesi yapılan ‘1966 Edremitspor’a gelir getirmesi amacıyla Edremit Faruk Serpil Parkı içinde ki mevcut çay bahçelerini, bedel karşılığında 5 yıl süre ile alt kiralama yetkisi verilerek tahsis edilmesi, 07/05/2019–211 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılan “Antandros Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Gürcan POLAT’ın ‘kazı çalışmalarıyla ilgili ayni ve nakdi yardım’ talebiyle ilgili hazırlanan komisyon raporu, 07/05/2019–207 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılan ‘Edremit Belediye Meclisince “Trafolar ve direkler” için  tespit edilen ücretlerle.. ilgili  alınan  07/01/2019- 19 sayılı  karara,  UEDAŞ tarafından  yapılan  30/04/2019- 13802 sayılı yazılı itirazı’ ile ilgili hazırlanan komisyon raporu, bu yıl 15.sidüzenlenecek “Edremit Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri” nin 28/06/2019 tarihinde düzenlenmesi, Edremit Yorkshıre Kanarya Kulüp Derneği’nin 19-20 Ekim 2019 tarihinde yapılacak olan ‘Yorkshıre Kanarya Yarışması için Belediye ile Ortak Hizmet Projesi kapsamında destek verilmesi, belediye bünyesinde Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yeni araç alımı için riyaset makamına yetki verilmesi görüşülerek karara bağlandı.